امروز : سه شنبه 03 بهمن ماه 1396
 
 

 
 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ویرایش مقالات

به اطلاع مقاله دهندگانی که ویرایش های جزئی یا کلی در مقاله خود دارند می رساند اصلاحات و ویرایشات نهایی خود را با ذکر کد مقاله، عنوان مقاله و نام نویسنده رابط از طریق ایمیل زیر برای دبیرخانه ارسال نمایند تا اصلاحات مورد نظرشان بر روی مقالات اعمال گردد.
شایان به ذکر است در صورت عدم ارسال اعتراضات بعدی مورد قبول واقع نخواهد شد.

 به اطلاع مقاله دهندگانی که ویرایش های جزئی یا کلی در مقاله خود دارند می رساند اصلاحات و ویرایشات نهایی خود را با ذکر کد مقاله، عنوان مقاله و نام نویسنده رابط از طریق ایمیل زیر برای دبیرخانه ارسال نمایند تا اصلاحات مورد نظرشان بر روی مقالات اعمال گردد.

شایان به ذکر است در صورت عدم ارسال اعتراضات بعدی مورد قبول واقع نخواهد شد.بازگشت1396/10/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !